Resultats i Discussió

A continuació es mostren els resultats i les discussions obtingudes tant per les selenoproteïnes SelH i EhSEP2, com per la maquinària de síntesi de selenoproteïnes. Cal esmentar que es pot clicar qualsevol icona de les taules per tal de veure el document amb el resultat. Els tics simbolitzen resultats positius, mentre que les creus representen resultats negatius. Per cadascun dels organismes analitzats, hi ha una discussió on es justifica perquè es considera negatiu o positiu un resultat.

SelH

 

La següent taula mostra els resultats obtinguts en l'estudi de la selenoproteïna SelH als diferents organismes.

Querys H.sapiens M.musculus D.melanogaster T.cruzi M.brevicollis P.tricornutum A.gambiae A.anophagefferens
Protists SelH1 SelH2 SelH3
F.cylindrus
P.capsici
A.laibachii
G.niphandrodes
I.multifiliis
S.arctica
P.polycephalum
D.fasciculatum
D.discoideum
L.donovani
L.tarentolae
T.congolense
C.fasciculata
A.rara


Com es veu a la taula, el tBlastn no ha reportat cap hit estadísticament significatiu per SelH en cap dels organismes i per cap de les 10 querys utilitzades. L'Ășnica excepció és F.cylindrus en el qual s'han reportat hits amb E-value < 10-4 amb les querys de P.tricornutum i d'A.anophagefferens. Clicar aquí per veure els resultats i discussió de F. cylindrus.

Torna a dalt

EhSEP2


Quan hem analitzat la proteïna EhSEP2 als nostres organismes ens hem trobat amb que per a cadascun d'ells podíem trobar més d'un hit amb un valor molt bo, és per això que hem dividit els nostres resultats en 13 taules on es mostra tot l'anàlisi per a cadascun dels hits, cal esmentar que en tots els casos s'ha usat la mateixa query, una query de l'alga Emiliania huxleyi que va ser facilitada pel professorat.

Torna a dalt

Maquinària

Per tal d'aprofundir més en la presència de selenoproteïnes als organismes estudiats, s'ha dut a terme la predicció dels gens codificants per la maquinària de síntesi de selenoproteïnes. Els resultats obtinguts es mostren en la següent taula:

 

Protista

Maquinària

Selenoproteïna

SPS2 EFSec SecS Secp43 PSTK SBP2
F.cylindrus
P.capsici Homòleg en cisteïna
A.laibachii Homòleg en cisteïna
G.niphandrodes Homòleg en cisteïna
I.multifiliis Homòleg en cisteïna
S.arctica Homòleg en cisteïna
P.polycephalum Homòleg en cisteïna
D.fasciculatum Homòleg en cisteïna
D.discoideum Homòleg en cisteïna
L.donovani Homòleg en cisteïna
L.tarentolae Homòleg en cisteïna
T.congolense Homòleg en cisteïna
C.fasciculata Homòleg en cisteïna
A.rara No

(*) Es tracta d'una selenoproteïna i no pas d'un homòleg en cisteïna

Descarrega't els resultats de la maquinàriaCom es pot observar a la taula, a F.cylindrus, l'únic organisme en el qual s'ha detectat selenoproteïnes, s'ha pogut predir l'existència de tots els gens de la maquinària analitzats. Per tant, es confirma la capacitat d'aquest organisme de sintetitzar selenoproteïnes. Malgrat no s'ha predit la presència de les selenoproteïnes EhSEP2 i SelH en la resta d'organismes, no es pot descartar que en continguin d'altres i, per tant, que es pugui detectar la presència de maquinària. En alguns casos, com els de S.artica, D.discoideum i L.tarentolae, tots els components de la maquinària han estat detectats, fet que suggereix que aquests organismes poden sintetitzar selenoproteïnes. Per exemple, per D.discoideum certes fonts bibliogràfiques ja en descriuen l'existència. Casos oposats s'han trobat en G.niphandrodes i A.rara, en els quals no s'ha predit cap gen de la maquinària. Consegüentment, la probabilitat que aquests organismes continguin selenoproteïnes és molt baixa. Finalment, en un últim grup d'organismes només s'ha detectat alguns dels gens de la maquinària analitzats, de manera que no es pot extreure cap conclusió sobre la seva capacitat de sintetitzar selenoproteïnes. En principi, una maquinària incompleta no permetria sintetitzar-les, tot i això, a la taula s'hi observen dos organismes, I.multifiliis i D.fasciculatum, que no presenten tots els gens de la maquinària però que contenen SPS2 en forma de selenoproteïna. Per tant, la seva capacitat de síntesi de selenoproteïnes és evident. Aquest fet, posa de manifest que les prediccions obtingues són orientatives, requerint un estudi molt més acurat per obtenir uns resultats més concloents.

Torna a dalt