Projectes de l'assignatura de Bioinformàtica

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Universitat Pompeu Fabra

Curs 2006/2007

Proteïna 1
A. Caballé i L. Cutando
Proteïna 1
A. Muñoz i S. Ortiz
Proteïna 1
M. Puig i N. Rado
Proteïna 2
G. Plaza i M. Chamizo
Proteïna 2
S. Laguna, M. Gomez i S. Yubero
Proteïna NFAT5
X. Serra i X. Viñals
Proteïna 3
A. Abulí i L. Bassaganyas
Proteïna 3
A. González i C. Gómez
Proteïna 3
N. Pérez i M. Saiz
Proteïna 4
P. Carulla i A. Macip
Proteïna 4
O. Morales i L. Llorens
Proteïna 4
L. Selva i A. Sesé
Proteïna 5
M. Bernabeu i M. Estrada
Proteïna 5
N. Pérez i L. Pibernat
Proteïna 5
A. Biayna i D. Rivera
Proteïna 6
M. de Acha i A. Domingo
Proteïna 6
R. Pinacho i F. Eduati
Proteïna 6
C. Roca i A. Vega
Proteïna 7
L. Benjumea i A. Bach
Proteïna 7
C. del Barrio i B. García
Proteïna 7
M. Segura i G. Soldevila
Proteïna 8
A. Giménez i G. Guevara
Proteïna 8
A. Julià i M. Illa
Proteïna 8
A. Ruiz i A. Vidal
Proteïna 9
A. Busquets i P. Margalef
Proteïna 9
D. Arias i A. Nadal
Proteïna 9
C. Rúbies i S. Roca
Proteïna 10
L. Embun i G. Miro
Proteïna 10
A. Macia i S. Najas