Estudi genòmic computacional de la proteïna de fusió AML1/MDS1/EVI1

Alba Bach (alba.bach01@campus.upf.es)
Luis Benjumea (luisfernando.benjumea01@campus.upf.es)

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Universitat Pompeu Fabra


ABSTRACT

         Els gens AML1, MDS1 i EVI1 estan involucrats en la translocació cromosòmica t(3;21)(q26;q22). La proteïna de fusió obtinguda d'aquesta translocació es correspon a la seqüència estudiada. La importància d'aquesta proteïna recau en el desenvolupament de malalties hematopoètiques com la leucèmia mieloide crònica. Per entendre com l'expressió d'aquesta proteïna causa aquests tipus de malaties, hem fet un estudi detallat de cada una de les proteïnes implicades per separat. Aquests estudis fan referència a la caracterització de: l'estructura genòmica (transcrits), l'homologia present en altres espècies, l'expressió en els diferents teixits, la determinació dels factors de transcripció que actuen en la regió promotora i per últim, la funció que desenvolupen aquestes proteïnes. Finalment, basant-nos en diversos estudis científics i a partir de la informació recopilada al llarg del treball, s'ha aconseguit descriure el mecanisme d'acció que té la proteïna de fusió AML1/MDS1/EVI1 (AME).INTRODUCCIÓ ESTRUCTURA ORTÒLEGS EXPRESSIÓ PROMOTORS FUNCIÓ CONCLUSIONS BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓ

         El gen AML1/MDS1/EVI1 o AME és un gen quimèric humà generat per la translocació t(3;21)(q26;q22). Es troba involucrat en la progressió de malalties hematopoètiques de cèl·lules mare, com la leucèmia mieloide crònica. El resultat d'aquesta translocació comporta la fusió dels gens AML1, MDS1 i EVI1, que codificaran per un factor de transcripció d'aproximadament 200kDa. La proteïna resultant conté la meitat N-terminal d'AML1, que inclou un domini d'homologia runt, fusionat a una part central de MDS1 i la proteïna entera EVI1, que inclou dominis "zinc-finger". En aquest treball es descriurà detalladament i per separat cada un dels gens que codifiquen la proteïna de fusió.

         El gen AML1 (també anomenat RUNX1 o CBFα2) es troba al cromosoma 21, a la banda q22. Codifica per un factor de transcripció que conté, a la regió N-terminal, un domini d'unió al DNA que és homòleg al gen pair-rule runt de Drosophila. La proteïna AML1 normal és la subunitat d'unió al DNA de l'enhancer CBF (core-binding factor). Funciona com un heterodimer juntament amb CBFβ, subunitat que no s'uneix al DNA però que potencia l'afinitat d'aquesta unió. L'acció conjunta d'AML1 i CBFβ té un paper important en el desenvolupament de l'hematopoesi i vasos sanguinis.

         El gen EVI1 es troba al cromosoma 3, a la banda q26. Codifica per un factor de transcripció que conté "zinc-fingers". Va ser identificat originalment com un lloc d'integració retroviral en cèl·lules mieloides murines tumorals. EVI1 s'expressa normalment en teixits no hematopoètics, menys en les leucèmies mieloides humanes induïdes per la proteïna de fusió AME.

         El gen MDS1 es localitza a la regió upstream del gen EVI1 al cromosoma 3, a la banda q26. No es coneix la seva funció, però ha estat identificat com un gen separat i també com un exó (o exons) previs a EVI1 no descrits. S'ha demostrat que MDS1 existeix en teixits normals, tan com un transcrit únic, com un transcrit normal fusionat amb EVI1. El gen MDS1 afegeix 188 codons addicionals a l'extrem 5' en el marc obert de lectura d'EVI1. Aquesta regió addicional presenta un 40% d'homologia a nivell d'aminoàcids amb el domini PR de la proteïna RIZ (retinoblastoma-interacting zinc-finger). Aquest punt és important perquè com ja s'ha dit la translocació esmentada està implicada en alguns tipus de leucèmia.


ESTRUCTURA GENÒMICA

         A partir de la seqüència proteica que es mostra a continuació, es va realitzar un blastp al NCBI. El resultat ens va indicar que es tractava de la proteïna de fusió AML1-EVI1. Seguidament, es va buscar la seqüència corresponent a aquests gens a ENSEMBL i UCSC. Es va veure que la seqüència donada contenia els tres primers exons del gen AML1, tota la seqüència codificant del gen EVI1, a més d'una regió UTR corresponent a l'exó 2 i una part de l'exó 3 també del gen EVI1. Sorprenentment, la seqüència entre els dos gens (113 aa), no corresponia a cap d'aquests dos. Al realitzar un blastp d'aquesta seqüència desconeguda es va descobrir una tercera proteïna anomenada MDS1. Concretament l'exó 3 de la proteïna en qüestió. A partir d'aquest punt, la proteïna de fusió va a passar a ser AML1/MDS1/EVI1 (AME).


MRIPVDASTSRRFTPPSTALSPGKMSEALPLGAPDAGAALAGKLRSGDRSMVEVLADHPGELVRTDSPNFLCSVLPTHWRCNKTLPIAF
KVVALGDVPDGTLVTVMAGNDENYSAELRNATAAMKNQVARFNDLRFVGRSGRGKSFTLTITVFTNPPQVATYHRAIKITVDGPREPRN
NECVYGNYPEIPLEEMPDADGVASTPSLNIQEPCSPATSSEAFTPKEGSPYKAPIYIPDDIPIPAEFELRESNMPGAGLGIWTKRKIEV
GEKFGPYVGEQRSNLKDPSYGWEILDEFYNVKFCIDASQPDVGSWLKYIRFAGCYDQHNLVACQINDQIFYRVVADIAPGEELLLFMKS
EDYPHETMAPDIHEERQYRCEDCDQLFESKAELADHQKFPCSTPHSAFSMVEEDFQQKLESENDLQEIHTIQECKECDQVFPDLQSLEK
HMLSHTEEREYKCDQCPKAFNWKSNLIRHQMSHDSGKHYECENCAKVFTDPSNLQRHIRSQHVGARAHACPECGKTFATSSGLKQHKHI
HSSVKPFICEVCHKSYTQFSNLCRHKRMHADCRTQIKCKDCGQMFSTTSSLNKHRRFCEGKNHFAAGGFFGQGISLPGTPAMDKTSMVN
MSHANPGLADYFGANRHPAGLTFPTAPGFSFSFPGLFPSGLYHRPPLIPASSPVKGLSSTEQTNKSQSPLMTHPQILPATQDILKALSK
HPSVGDNKPVELQPERSSEERPFEKISDQSESSDLDDVSTPSGSDLETTSGSDLESDIESDKEKFKENGKMFKDKVSPLQNLASINNKK
EYSNHSIFSPSLEEQTAVSGAVNDSIKAIASIAEKYFGSTGLVGLQDKKVGALPYPSMFPLPFFPAFSQSMYPFPDRDLRSLPLKMEPQ
SPGEVKKLQKGSSESPFDLTTKRKDEKPLTPVPSKPPVTPATSQDQPLDLSMGSRSRASGTKLTEPRKNHVFGGKKGSNVESRPASDGS
LQHARPTPFFMDPIYRVEKRKLTDPLEALKEKYLRPSPGFLFHPQMSAIENMAEKLESFSALKPEASELLQSVPSMFNFRAPPNALPEN
LLRKGKERYTCRYCGKIFPRSANLTRHLRTHTGEQPYRCKYCDRSFSISSNLQRHVRNIHNKEKPFKCHLCDRCFGQQTNLDRHLKKHE
NGNMSGTATSSPHSELESTGAILDDKEDAYFTEIRNFIGNSNHGSQSPRNVEERMNGSHFKDEKALVTSQNSDLLDDEEVEDEVLLDEE
DEDNDITGKTGKEPVTSNLHEGNPEDDYEETSALEMSCKTSPVRYKEEEYKSGLSALDHIRHFTDSLKMRKMEDNQYSEAELSSFSTSH
VPEELKQPLHRKSKSQAYAMMLSLSDKESLHSTSHSSSNVWHSMARAAAESSAIQSISHV

SEQÜÈNCIA PROTEICA: proteína de fusió AME.


FIGURA 1. Representació de la proteïna de fusió: En aquesta imatge hi ha representada la unió dels tres gens involucrats en la translocació. S'hi pot veure els diferents exons que conformaran la proteïna de fusió, així com, les diferents regions que s'uneixen i els nucleótids dels extrems exonals. Si mireu atentament es veu la corresponència dels colors de la seqüència proteica amb als colors del dibuix. També es troben diferenciats les parts no codificants d'EVI1 amb diverses entonacions de verd. El codó que codifica per la N marcada de vermell es forma a partir de l'útim nucleòtid de l'exó 3 d'AML1 i els dos primers nucleòtid de l'exó 3 de MDS1.


FIGURA 2. Esquema del procés de fusió resultant de la translocació cromosòmica. En primer lloc podem veure com, per splicing alternatiu, el fragment resultant de la fusió entre EVI1 i MDS1 provoca l'aparició d'un nou domini PR. Aquesta proteïna (MDS1/EVI1) es pot traduïr de forma natural. De manera que quan es produeix la translocació, la meitat N-terminal d'AML1 amb un domini runt s'afegeix a aquesta estructura.


RUNX1/AML1 MDS1 EVI1

GEN RUNX1/AML1

Nom oficial Runt - related transcription factor 1 (acute myeloid leukemia 1; aml1 oncogene)
Altres noms AML1; CBFA2; AMLCR1; PEBP2aB; AML1-EVI-1
Localització Cromosoma 21 (21q22.3)
Resum El CBF (core binding domain) és un factor de transcripció que s'uneix a l'element central de molts enhancers i promotors. La proteïna codificada per aquest gen representa la subunitat alfa de CBF i es pensa que està involucrada en el desenvolupament normal de la hematopoesis. Les translocacions cromosòmiques que afecten a aquest gen estan associades a diferents tipus de leucèmia.
Transcrits Segons la base de dades UCSC el gen té 2 transcrits que codifiquen per diferents isoformes (isoforma a i isoforma b). Per altra banda, segons la base de dades Ensembl el gen té 5 transcrits que també codifiquen per diferents isoformes. Un dels transcrits de UCSC és igual a un dels transcrits de Ensembl. Concretament, aquest transcrit es correspon a la variant més llarga. De manera que a partir d'aquest hem comparat la resta de transcrits.

CCDS13639.1Transcrit ID Número d'exons Llargada del transcrit (bps) Llargada del transcrit (aa)
NP_001745/ENST00000300305 8 6.215 bps 480 aa
NP_001001890 6 7.267 bps 453 aa
ENST00000325074 7 5.734 bps 468 aa
ENST00000342083 4 2.145 bps 188 aa
ENST00000344691 8 2.997 bps 472 aa
ENST00000358356 5 2.722 bps 250 aa

Taula 1. Característiques de cada un dels transcrits pel gen RUNX1. Si cliqueu en el seu ID podreu veure detalladament l'estructura proteica i nucleotídica del transcrit.

Clustalw alignment transcrits AML1: Clustalw de les proteïnes obtingudes a partir dels diferents transcrits. Si obriu el fitxer podreu observar que hi ha una part comuna al mig que es repeteix a tots els transcrits. Mentre que el principi i el final varien d'un transcrit a l'altre.


GEN MDS1
Nom oficial Myelodysplasia syndrome 1
Altres noms PRDM3; MDS1-EVI1
Localització Cromosoma 3 (3q26.2)
Resum La proteïna codificada pel gen MDS1 és un factor de transcripció de funció encara desconeguda. S'ha vist que s'expressa com un únic transcrit o com un transcrit unit al gen EVI1.
Transcrits Segons la base de dades de l'ENSEMBL el gen MDS1 presenta un transcrit diferent del transcrit que descriu VEGA. Només mencionem el transcrit de VEGA ja que és el que ens permet explicar millor la proteïna de fusió.Transcrit ID Número d'exons Llargada del transcrit (bps) Llargada del transcrit (aa)
OTTHUMT00000267016 5 1.285 bps 169 aa

Taula 2. Característiques del transcrit pel gen MDS1. Si cliqueu en el seu ID podreu veure detalladament l'estructura proteica i nucleotídica del transcrit.


GEN EVI1
Nom oficial Ecotropic viral integration site 1
Altres noms PRDM3; MDS1-EVI1; AML1-EVI-1; MGC163392
Localització Cromosoma 3 (3q26.2)
Resum El gen EVI1 s'ha vist que s'expressa com un únic transcrit o com un transcrit unit al gen MDS1. MDS1 és un gen petit, que es troba 300-400kb upstream del primer exó d'EVI1. La fusió de MDS1-EVI1 es produeix per un splicing entre l'exó dos de MDS1 cap a l'exó 3 de EVI1. EVI1 té 1051 aminoàcids i és una proteïna d'unió al DNA de 145kDa. Presenta dos dominis amb set i tres sets de repeticions del motiu zinc finger, un domini de repressió entre els dos sets de zinc finger, i un domini acídic a la regió C-terminal. La tranducció de MDS1-EVI1 afageix 188 aminoàcids upstream de l'inici de traducció del tercer exó. 63 aa deriven de la regió no codificant de l'exó 2 i part de la l'exó 3 d'EVI1, i els 125 aa restans provenen del gen MDS1.
Transcrits Segons la base de dades de ENSEMBL i SWISS-PROT el gen EVI1 presenta dues isoformes o transcrits diferents produits per splicing alternatiu. La primera isoforma codifica per la variant més llarga mentre que la segona isoforma codifica per una variant petita.

CCDS3205.1Transcrit ID Número d'exons Llargada del transcrit (bps) Llargada del transcrit (aa)
ENST00000264674 16 3.572 bps 1.051 aa
ENST00000343372 15 5.722 bps 166 aa

Taula 3. Característiques de cada un dels transcrits pel gen EVI1. Si cliqueu en el seu ID podreu veure detalladament l'estructura proteica i nucleotídica del transcrit.GENS ORTÒLEGS

          Desprès de caracteritzar l'estructura genòmica es va realitzar un estudi de l'homologia de cada un dels gens en altres espècies. A partir de la base de dades de l'ENSEMBL, es va obtenir la seqüència proteica i nucleotídica de cada un dels ortòlegs així com el seu % d'homologia. En el cas del gen EVI1, la base de dades de l'ENSEMBL no mostrava cap gen ortòleg. Per això es van buscar a la base de dades de l'UCSC on vam obtenir resultats positius. Una vegada recopilats tots els transcrits, es va realitzar la construcció dels arbres filogenètics per tenir una imatge mès visual de l'homologia de cada gen entre les diferents espècies. Per dur a terme aquestes construccions es van fer servir diverses eines informàtiques com Clustalw, Bioedit i Mega.


RUNX1/AML1 MDS1 EVI1

Ortòlegs del gen RUNX1

ESPÈCIE GENEID % HOMOLOGIA

Aedes aegypti
AAEL006160 52

Anopheles gambiae
ENSANGG00000019555 71

Bos taurus
ENSBTAG00000004742 98

Caenorhabditis elegans
B0414.2 29

Canis familiaris
ENSCAFG00000009596 97

Cavia porcellus
ENSCPOG00000002684 94

Ciona intestinalis
ENSCING00000002253 27

Ciona savignyi
ENSCSAVG00000004072 64

Dasypus novemcinctus
ENSDNOG00000015041 46

Drosophila melanogaster
CG15455 35

Echinops telfairi
ENSETEG00000011313 86

Felis catus
ENSFCAG00000006761 89

Gallus gallus
ENSGALG00000016022 77

Gasterosteus aculeatus
ENSGACG00000015276 48

Loxodonta africana
ENSLAFG00000004290 74

Macaca mulatta
ENSMMUG00000001649 99

Monodelphis domestica
ENSMODG00000021051 90

Mus musculus
ENSMUSG00000022952 95

Ornithorhynchus anatinus
ENSOANG00000011162 65

Oryctolagus cuniculus
ENSOCUG00000013731 98

Oryzias latipes
ENSORLG00000020699 56

Pan troglodytes
ENSPTRG00000013883 100

Rattus norvegicus
ENSRNOG00000001704 94

Takifugu rubripes
SINFRUG00000149207 55

Tetraodon nigroviridis
GSTENG00034595001 80

Tupaia belangeri
ENSTBEG00000000192 77

Xenopus tropicalis
ENSXETG00000014140 84

Taula 4. Llista de les diferents espècies que presenten ortòlegs pel gen RUNX1 humà. Per cada un d'aquests ortòlegs s'indica el seu transcrit ID, amb un enllaç a la pàgina d'on s'han obtingut i el percentatge d'homologia.


Arbre filogenètic dels ortòlegs del gen RUNX1

Arbre 1. Representació filogenètica dels ortòlegs de RUNX1. Blau: mamífers. Lila: aus i amfibis. Verd: peixos. Blau fosc i marró: insectes. Blau cel: nemàtodes. Vermell: ascidies (cordats).


         El gen RUNX1 humà que codifica per un factor de transcripció amb un domini runt presenta una gran varietat de gens ortòlegs en la majoria d'espècies del regne animal. Els gens ortòlegs amb una homologia més elevada corresponen evidentment a mamífers, com Pan troglodytes (100%), Macaca mulatta (99%) i Mus musculus (95%) entre d'altres. Per altra banda, l'homologia es prou elevada en aus i peixos, i mitjana-baixa en invertebrats. Respecte a insectes, s'ha comprovat que presenta homologia amb el gen pair-rule de Drosophila. Segons tots els resultats observats, es pot afirmar que es un gen força conservat al llarg de l'evolució, fet que indica que té un paper molt rellevant en el funcionament cel·lular.


Ortòlegs del gen MDS1

ESPÈCIE GENEID % HOMOLOGIA

Bos taurus
ENSBTAG00000020168 93

Canis familiaris
ENSCAFG00000024240 90

Cavia porcellus
ENSCPOG00000012256 91

Dasypus novemcinctus
ENSDNOG00000017489 92

Erinaceus europaeus
ENSEEUG00000010532 89

Felis catus
ENSFCAG00000004548 95

Gasterosteus aculeatus
ENSGACG00000007274 34

Loxodonta africana
ENSLAFG00000010308 93

Macaca mulatta
ENSMMUG00000031567 99

Monodelphis domestica
ENSMODG00000024658 77

Mus musculus
ENSMUSG00000051636 87

Ornithorhynchus anatinus
ENSOANG00000007584 71

Rattus norvegicus
ENSRNOG00000011640 82

Tetraodon nigroviridis
GSTENG00003821001 22

Tupaia belangeri
ENSTBEG00000009672 93

Xenopus tropicalis
ENSXETG00000022835 46

Taula 5. Llista de les diferents espècies que presenten ortòlegs pel gen MDS1 humà. Per cada un d'aquests ortòlegs s'indica el seu transcrit ID, amb un enllaç a la pàgina d'on s'han obtingut i el percentatge d'homologia.


Arbre filogenètic dels ortòlegs del gen MDS1

Arbre 2. Representació filogenètica dels ortòlegs de MDS1. Blau i lila: mamífers. Blau fosc: amfibis. Verd i marrò: peixos.

         El gen MDS1 humà no presenta tants gens ortòlegs com RUNX1, però en presenta a la majoria d'espècies del regne animal, menys en invertebrats. Els gens ortòlegs amb una homologia més elevada corresponen evidentment a mamífers, com Macaca mulatta (99%), Felis catus (95%) i Mus musculus (87%), entre d'altres. Per altra banda, l'homologia es mitjana-baixa en peixos i amfibis. Segons els resultats observats i la informació obtinguda, el gen MDS1 humà no té una funció clara però tot i així ha de ser important en alguna funció cel·lular perquè s'hagi mantingut al llarg de l'evolució.


Ortòlegs del gen EVI1

ESPÈCIE GENEID % HOMOLOGIA

Mus musculus
AJ001482 92

Xenopus laevis
AY939893 78

Sus scrofa
AK232131 93

Taula 6. Llista de les diferents espècies que presenten ortòlegs pel gen EVI1 humà. Per cada un d'aquests ortòlegs s'indica el seu transcrit ID, amb un enllaç a la pàgina d'on s'han obtingut i el percentatge d'homologia.

         El gen EVI1 humà gairebé no presenta ortòlegs. Fet evident tenint en compte que es tracta d'un lloc d'integració ecotròpica viral. Nomès es van obtenir tres ortòlegs pel gen EVI1 a partir de la base de dades de l'UCSC, Mus musculus (92%), Xenopus laevis (78%) i Sus scrofa (93%). En diversos estudis es destaca l'elevat grau d'homologia entre els ortòlegs d'humà i ratolí que mantenen conservats els dos dominis zinc-finger d'aquesta proteïna. Per altre banda, en la base de dades HomoloGene (Discover Homologs) de l'NCBI es van trobar possibles gens ortòlegs d'EVI1 en Canis familiaris, Ratus norvegicus, Drosophila melanogaster i Anopheles gambiae. Curiosament també s'ha trobat en aquesta base de dades un gen homòleg similar a la proteina de fusió AML1-EVI1 en Gallus gallus (LOC424997) i Pan troglodytes (LOC460837). En el cas de Gallus gallus presenta una similaritat del 84% a nivell nucleotídic i del 89% a nivell d'aminoàcids.CARACTERITZACIÓ DE L'EXPRESSIÓ


        La caracterització de l'expressió dels diferents gens es va determinar a partir dels microarrays presents en la base de dades de l'UCSC. Aquesta informació es va comparar amb la referida a diversos articles i fonts digitals com Swiss-Prot. També es va contrastar tota la informació amb les imatges disponibes del VisiGene.

        El gen RUNX1 presenta una expressió en quasibé tots els teixits excepte al cervell. Els seus nivells més elevats es troben en timus, en medul·la òssia i en sang perifèrica. Una de les principals funcions d'AML1 és el desenvolupament de cèl·lules hematopoètiques, de manera que és normal que es trobi tant expressat en aquest teixits com també en malalties de la sang (leucèmies).

        En humans, el gen EVI1 s'expressa en molts teixits, com podem veure en els diferents chips d'expressió. Entre d'altres podem destacar l'expressió en ronyons, pulmons, pàncrees i ovaris, on s'han realitzat estudis més detallats per comprovar realment que es dóna aquesta expressió. Per altre banda, en diversos experiments realitzats en ratolins, s'ha determinat una alta expressió en el sistema urinari, en els conductes de Müller, en el pulmó i en el cor, però en canvi, baixos nivels d'expressió en els teixits adults. En aquesta imatge extreta de VisiGene en USCS es pot veure l'expressió de la proteïna EVI1 en el desenvolupament embrionari de ratolins. El seu patró d'expressió sugereix que EVI1 juga un papel important en el desenvolupament del ratolí i podria estar implicat en l'organogènesi, com també en la migració, creixement i diferenciació cel·lular.

       Pel que fa al gen MDS1, els resultats representats en els chips de microarrays indiquen una alta expressió en el sistema nerviòs, que és comuna en els tres tipus de chips. Però aquests resultats són poc concluents ja que no es disposen de cites bibliogràfiques que esmentin la comprovació d'aquesta expressió.


Taula 7. GNF Expression Atlas 2 Data from U133A and GNF1H Chips


Taula 8. Normal Human Tissue cDNA Microarrays


Taula 9. GNF Expression Atlas 1 Human Data on Affy U95 ChipsCARACTERITZACIÓ DE LA REGIÓ PROMOTORA

         Per caracteritzar la regió promotora de cada un dels gens estudiats, es va fer un PROGRAMA PERL basat en la identificació de possibles factors de transcripció a partir d'una seqüència promotora. Aquest programa llegeix un fitxer amb matrius de factors de transcripció (FTs) i un altre fitxer amb una seqüència d'una regió promotora en format FASTA. Posteriorment, mostrarà la llista dels FTs proporcionats amb un p-value per cada FT que ens indicarà la probabilitat de rebutjar erròniament la hipòtesi inicial de que el factor no s'uneix. A partir de les dades obtingudes, se seleccionarà un conjunt de factors de transcripció amb una alta probabilitat d'actuar sobre la seqüència promotora. Per contrastar i ampliar els resultats, es va fer sevir el pograma PROMO per la detecció de factors de transcripció regulables coneguts (filtres: FTs humans i llocs d'unió a FTs humans). Un cop recopilada tota la informació s'han realitzat diverses taules per les regions promotores de cada un dels diferents gens.


RUNX1/AML1 EVI1 MDS1

FTs de les seqüències promotores del gen AML1

El gen AML1, com s'ha vist a l'apartat de l'estrucutra genòmica, presenta diversos transcrits. Conseqüentment hi ha 3 regions promotores diferents per les quals s'ha fet l'estudi per separat.


PROMOTOR 1 AML1 (PROGRAMA)
FT S* SEQUENCIA POSICIÓ P-VALUE
AP-1 3,9515 TGAGTCA 784-790 0 0 0
RXR-α 3,1437 TGAACC 1062-1067 0 0 0

Taula 10. Resultats del programa perl. Es mostren els FTs més significatius amb una S* elevada i un p-value inferior a 0,05.


PROMOTOR 1 AML1 (PROMO)
FT DISSIMILARITAT SEQUENCIA POSICIÓ RE equally RE query
AP-1 0,3489 ACTGAGTCA 781-789 0,05035 0,05698
RXR-α 3,3959 TGAACCCA 1061-1068 0,06714 0,07157

Taula 11. Resultats del PROMO pels FTs identificats amb el nostre programa.


POSSIBLES FACTORS DE TRANSCRIPCIÓ REGIÓ PROMOTORA 1 D'AML1 (PROMO)
FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS
AP-1 1 AR 1 c-Ets-2 2 c-Jun 2
Elk-1 1 GR 1 HNF-3α 2 HOXD10 2
HOXD9 2 IRF-1 3 LEF-1 1 MAZ 1
MITF 1 NF-1 1 NF-AT1 2 NF-AT2 1
NF-Y 1 PEA3 1 PR A 1 PR B 1
PXR-1:RXR-α 2 RAR-β 1 SRY 1 TBP 1
TCF-4E 1 WT1 I 13 WT1 I-KTS 13 WT1 I-del2 13

Taula 12. Resultats del PROMO. S'indica els FTs i el nombre d'aparicions de cada un. Per descartar FTs poc probables, només s'han considerat com significatius aquells que presentaven una dissimilaritat inferior a 5 i un RE equally inferior a 0,1.

         Els resultats obtinguts en el nostre programa coincideixen amb els resultats obtinguts en el PROMO. Els FTs AP-1 i RXR-α són FTs amb un alt potencial d'actuar sobre la seqüència promotora 1 d'AML1. Com que es tracta de la seqüència promotora del trascrit principal, presenta, a part dels dos anteriors, molts d'altres possibles FTs.


PROMOTOR 2 AML1 (PROGRAMA)
FT S* SEQUENCIA POSICIÓ P-VALUE
HIF-1 3,8872 AAAGCACGT 971-979 0,01 0,01 0,02

Taula 13. Resultats del programa perl. Es mostren els FTs més significatius amb una S* elevada i un p-value inferior a 0,05.


PROMOTOR 2 AML1 (PROMO)
FT DISSIMILARITAT SEQUENCIA POSICIÓ RE equally RE query
HIF-1 2,0085 AAAGCACGT 970-978 0,07133 0,05854

Taula 14. Resultats del PROMO pels FTs identificats amb el nostre programa.


POSSIBLES FACTORS DE TRANSCRIPCIÓ REGIÓ PROMOTORA 2 D'AML1 (PROMO)
FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS
AhR:Arnt 1 c-Ets-1 1 c-Ets-2 2 E2F-1 2
EBF 1 ENKTF-1 1 GCF 5 HIF-1 1
NF-1 1 NF-AT1 1 Sp1 7 WT1 1

Taula 15. Resultats del PROMO. S'indica els FTs i el nombre d'aparicions de cada un. Per descartar FTs poc probables, només s'han considerat com significatius aquells que presentaven una dissimilaritat inferior a 5 i un RE equally inferior a 0,1.

         Els resultats obtinguts en el nostre programa coincideixen amb els resultats obtinguts en el PROMO. El FT HIF-1 té un alt potencial d'actuar sobre la seqüència promotora 2 d'AML1. Com es pot apreciar a la taula 15, aquesta regió promotora no pertany al transcrit principal i per tant presenta menys possibles FTs.


PROMOTOR 3 AML1 (PROGRAMA)
FT S* SEQUENCIA POSICIÓ P-VALUE
RXR-α 3,1415 TGAACT 106-111 0 0 0

Taula 16. Resultats del programa perl. Es mostren els FTs més significatius amb una S* elevada i un p-value inferior a 0,05.


PROMOTOR 3 AML1 (PROMO)
FT DISSIMILARITAT SEQUENCIA POSICIÓ RE equally RE query
PXR-RXR-α 0,9417 TGAACTCG 105-112 0,06714 0,01945

Taula 17. Resultats del PROMO pels FTs identificats amb el nostre programa.


POSSIBLES FACTORS DE TRANSCRIPCIÓ REGIÓ PROMOTORA 3 D'AML1 (PROMO)
FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS
AhR 1 AR 1 EBF 1 Elk-1 1
GCF 3 MAZ 1 p53 1 PXR-1:RXR-α 1
RXR-α 2 Sp1 7 Sp3 1 STAT1β 1

Taula 18. Resultats del PROMO. S'indica els FTs i el nombre d'aparicions de cada un. Per descartar FTs poc probables, només s'han considerat com significatius aquells que presentaven una dissimilaritat inferior a 5 i un RE equally inferior a 0,1.

         Els resultats obtinguts en el nostre programa coincideixen amb els resultats obtinguts en el PROMO. El FT RXR-α té un alt potencial d'actuar sobre la seüència promotora 3 d'AML1. Com es pot apreciar a la taula 18, aquesta regió promotora tampoc pertany al transcrit principal i per tant presenta també menys possibles FTs en comparació amb la seqüència promotora 1.


FTs de la seqüència promotora del gen EVI1


PROMOTOR EVI1 (PROGRAMA)
FT S* SEQUENCIA POSICIÓ P-VALUE
NF-AT1 3,8645 GGAAAAA 242-248 0 0 0
RXR-α 3,1415 TGAACC 203-208 0 0 0

Taula 19. Resultats del programa perl. Es mostren els FTs més significatius amb una S* elevada i un p-value inferior a 0,05.


PROMOTOR EVI1 (PROMO)
FT DISSIMILARITAT SEQUENCIA POSICIÓ RE equally RE query
NF-AT1 4,8235 TGGAAATCGA 394-403 0,04196 0,04134
RXR-α 4.0904 TGAACCAG 202-209 0,06714 0,06678

Taula 20. Resultats del PROMO pels FTs identificats amb el nostre programa.


POSSIBLES FACTORS DE TRANSCRIPCIÓ REGIÓ PROMOTORA D'EVI1 (PROMO)
FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS
AR 2 c-Ets-2 4 ETF 1 FOXO4 1
HNF-3α 4 HOXD10 1 TCF-4E 1 IRF-1 3
LEF-1 1 NF-AT1 1 Pax-5 1 PXR-1:RXR-α 1
RAR-β 1 Sp1 1 STAT1β 1 T3R-β1 1

Taula 21. Resultats del PROMO. S'indica els FTs i el nombre d'aparicions de cada un. Per descartar FTs poc probables, només s'han considerat com significatius aquells que presentaven una dissimilaritat inferior a 5 i un RE equally inferior a 0,1.

         Respecte a la seqüència promotora d'EVI1, hem vist que entre els possibles FTs que ens ha proporcionat el PROMO estàn també els possibles FTs identificats pel programa perl. Aquests FTs són NF-AT1 i RXR-α. Tot i així, s'ha de destacar que el programa PROMO utilitza una matriu diferent que l'arxiu que fem llegir al programa perl pel que fa al FT NF-AP1. Per aquest motiu, la posició del FT en la seqüència promotora no ens coincideix amb el resultat del PROMO.


FTs de la seqüència promotora del gen MDS1

PROMOTOR MDS1 (PROGRAMA)
FT S* SEQUENCIA POSICIÓ P-VALUE
NF-AT1 3,4474 GGAAAAA 406-412 0 0 0
NF-kappaβ 4,1635 GGAATTCCC 38-46 0 0 0,02

Taula 22. Resultats del programa perl. Es mostren els FTs més significatius amb una S* elevada i un p-value inferior a 0,05.


PROMOTOR MDS1 (PROMO)
FT DISSIMILARITAT SEQUENCIA POSICIÓ RE equally RE query
NF-AT1 0,6490 GGAAAGAAT 344-352 0,01259 0,01422

Taula 23. Resultats del PROMO pels FTs identificats amb el nostre programa.


POSSIBLES FACTORS DE TRANSCRIPCIÓ REGIÓ PROMOTORA D'MDS1 (PROMO)
FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS FT APARICIONS
AR 1 c-Ets-2 2 E2F 1 ENKTF-1 1
GCF 2 HNF-1B 1 HNF-1C 1 HOXD10 1
HOXD9 1 IRF-1 2 LEF-1 1 MAZ 2
NF-1 1 NF-AT1 1 Pax-5 1 PEA3 2
PXR-1:RXR-α 1 Sp1 2 SRY 1 TCF-4 1

Taula 24. Resultats del PROMO. S'indica els FTs i el nombre d'aparicions de cada un. Per descartar FTs poc probables, només s'han considerat com significatius aquells que presentaven una dissimilaritat inferior a 5 i un RE equally inferior a 0,1.

         Per últim es va caracteritzar la regió promotora del gen MDS1. En aquest cas, es va observar que un dels FTs que ens indicava el programa perl, NF-Kappaβ, no apareixia en la llista de possibles FTs del PROMO. També vam obtenir un altre FT al programa perl, NF-AT-1. Aquest últim si que estava present a la llista del PROMO, però com hem comentat anteriorment, la matriu per aquest FT es diferent als dos programes utilitzats.ESTUDI DE LA FUNCIÓ


         El gen AML1 (RUNX1) codifica per la subunitat α del complex CBF. La subunitat CBFα té un domini runt d'unió al DNA i presenta activitat com a factor de transcripció (p53-like). El gen RUNX2, per altra banda, codifica per la subunitat CBFβ, que es manté retinguda al citoplasma per l'acció de la filamina A (proteïna del citoesquelet d'unió a l'actinina).

         D'aquesta manera, quan hi ha absència de filamina A, la subunitat CBFβ es transloca al nucli i potencia l'acció d'AML1, augmentant la seva capacitat d'unió al DNA i protegint a AML1 de la degradació per ubiquitines. AML1 activarà l'expressió de diversos gens, entre els quals destaquem els implicats en la hematopoesi (GO:0030097), que estaran involucrats en la malaltia provocada per la proteïna de fusió.

Altres funcions de RUNX1:

         El gen MDS1 codifica per un factor de transcripció, però la seva funció encara està per determinar. La seva importància ve donada pel fet que en la translocació, MDS1 queda situat entremig d'AML1 i EVI1 fent que acabi formant part de la proteïna de fusió.

         En referència al gen EVI1, en humans no s'ha determinat la funció que tindria a les cèl·lules, però s'ha comprovat que correspon a un lloc d'integració vírica ecotròpica. Tot i així s'ha vist que en Rattus norvegicus si que tindria diverses funcions com ara la regulació de la proliferació cel·lular i la regulació positiva de la transcripció a partir del promotor de la RNA pol II. Cal dir però, que aquestes funcions es basen en prediccions.

         Com ja hem dit abans, la proteïna de fusió (AME) dóna lloc a una malaltia anomenada leucèmia mieloide crònica. Aquesta proteïna actua com una oncoproteïna multi-funcional, ocasionant desordres a les cèl·lules hematopoètiques i provocant una transformació maligna en aquestes. S'han identificat 4 mecanismes on AME hi esta involucrada:  1. Exerceix un efecte dominat negatiu sobre AML1 wt. Quan CBFα forma el complex amb CBFβ, CBFα es torna un factor de transcripció actiu. Però la proteïna AME també és capaç d'interaccionar amb CBFβ i a més ho fa amb més afinitat que no pas AML1, competint així pels llocs d'unió a CBFβ. AME també es troba associat al repressor CtBP (C-terminal Binding Protein) que recluta HDAC (histone deacetylase). D'aquesta manera AME activa la repressió de la transcripció dels gens targets d'AML1.

  2. Reprimeix la senyal TGFβ. TGFβ s'uneix al receptor serina-treonina quinasa tipus II. Aquest activarà el receptor tipus I que fosforilarà Smad3. Smad3 forma compleix amb Smad4 i es produeix una translocació al nucli. El complex actua com a factor de transcripció inhibint el creixement cel·lular. AME es capaç d'unir-se a Smad3 gràcies al seu primer domini zinc-finger (EVI1) provocant així una interferència en la activitat transcripcional de Smad3. Amb la inactivació de Smad3, es produeix una anormalitat en la inhibició del creixement.

  3. Inhibeix l'activitat de JNK (c-Jun N-terminal Kinase). L'estrès, la llum UV, la radiació gamma o els shocks osmòtics entre d'altres provoquen la fosforilació de JNK, produint la seva activació. Quan JNK s'activa, es transloca al nucli fosforilant factors de transcripció com Jun, provocant la inducció de l'apoptosi. AME s'uneix a JNK de manera que aquesta última no es pot unir als seus substrats i es produeix una repressió de la inducció de l'apoptosi.

  4. Estimula l'activitat AP-1. AME activa la transcripció de c-Fos que formarà un heterodimer amb Jun, això donarà lloc a un augment de l'activitat d'AP1 que promourà la proliferació cel·lular.

CONCLUSIONS

         La proteïna de fusió AME originada de la translocació t(3;21)(q26;q22) està formada pels tres primers exons d'AML1 (transcrits 2,4,5 o 6), l'exó tres de MDS1, exó dos i part del tres no codificants d'EVI1, i tots els exons codificants també d'EVI1 (transcrit 1). S'ha vist que algunes espècies presenten un gen d'homologia amb la proteïna AML1-EVI1, encara que aquesta proteïna sigui tïpica d'una translocació humana. Els tres gens es transcriuen de forma reversa de manera que al produïr-se la translocació permet que aquests gens es puguin transcriure un darrera l'altre formant la proteïna de fusió. Els gens MDS1 i EVI1 quedan sotmesos sota el control de la regió promotora d'AML1. En conseqüència, l'expressió de la proteïna de fusió queda restringida als teixits on AML1 s'expressa característicament. Com s'ha vist, els teixits on s'expressa AML1 de forma abundant són medul·la òssia, sang perifèrica i timus, ja que la funció principal d'AML1 és el desenvolupament de les cèl·lules hematopoètiques. Per tant, l'acció d'AME repercutirà sobre aquests teixits, donant lloc a anomalies de la sang, com la leucèmia mieloide crònica.


BIBLIOGRAFIA

1. Fears, S., Mathieu, C., Zeleznik-Le, N., Huang, S., Rowley, J.D., Nucifora, G. (1996) Intergenic splicing of MDS1 and EVI1 occurs in normal tissues as well as in myeloid leukemia and produces a new member of the PR domain family. Proc. Natl. Acad. Sci. 93, p. 1642-1647.

2. Mitani, K. (2004) Molecular mechanisms of leukemogenesis by AML1/EVI1. Oncogene 23, p. 4263-4269.

3. Cuenco, G.M., Nucifora, G., Ren, R. (2000) Human AML1/MDS1/EVI1 fusion protein induces an acute myelogenous leukemia (AML) in mice: A model for human AML PNAS. 97, p. 1760-1765.

4. Mitani, k., Ogawa, S., Tanaka, t., Miyoshi, H., Kurokawa, M., Mano, H., Yazaki, Y., Ohki, M., Hirai, H. (1994) Generation of the AML 1- EVI- 1 fusion gene in the t(3;21)(q26;q22) causes blastic crisis in chronic myelocytic leukemia. The EMBO Journal. 13, p. 504-510.

5. Tanaka, t., Mitani, K., Kurokawa, M., Ogawa, S., Tanaka, K., Nishida, J., Yazaki, Y., Shibata, Y., Hirai, H. (1995) Dual Functions of the AML1/Evi-1 Chimeric Protein in the Mechanism of Leukemogenesis in t(3;21) Leukemias. Molecular and Cellular Biology. 15, p. 2383-2392.

6. Izutsu, K., Kurokawa, M., Imai, Y., Ichikawa, M., Asai, T., Maki, K., Mitani, K., Hirai, H. (2002) The t(3;21) fusion product, AML1/Evi-1 blocks AML1-induced transactivation by recruiting CtBP. Oncogene 21, p. 2695-2703.

7. Messeguer, X., Escudero, R., Farré, D., Nuñez, O., Martínez, J., Mar Albà, M. (2002) "PROMO: detection of known transcription regulatory elements using species-tailored searches". Bioinformatics 18, p. 333-334.

8. Farré, D., Roset, R., Huerta, M., Adsuara, J.E., Roselló, L., Mar Albà, M., Messeguer, X. (2003) "Identification of patterns in biological sequences at the ALGGEN server: PROMO and MALGEN". Nucleic Acids Res, 31, p. 3651-3653.

9.   www.ncbi.nlm.nih.gov

10. www.ensembl.org

11. www.genome.ucsc.edu

12. www.ebi.ac.uk/clustalw

13. www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit

14. www.megasoftware.net

15. www1.imim.es/courses/BioinformaticaUPF