Estudi genòmic computacional de la proteïna de fusió Ufd2/D4Cole1e


Maria Bernabeu Aznar (maria.bernabeu01@campus.upf.es.com)

Meritxell Estrada Serra (meritxell.estrada01@campus.upf.es)


Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona. Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida


  • Abstract
  • Introducció
  • Materials i Mètodes
  • Resultats
  • Discussió
  • Bibliografia