BIOINFORMÀTICA, 
un curs d'anàlisi de seqüències


Identificació de l'assignatura

Bioinformàtica. Teoria: 18 hores. Seminaris: 36 hores. Practiques: 12 hores 25 crèdits teòrics + 60 crèdits pràctics

Coordinació i professorat

Coordinació: Roderic Guigó i Serra (teoria), i Robert Castelo (pràtiques); Professorat: Roderic Guigó, Robert Castelo, Cedric Notredame i Toni Gabaldón

Objectius generals

 1. Educar els estudiants de biologia en la comprensió i utilització dels mètodes d'anàlisi computacional de les seqüències biològiques.
 2. Es farà particular èmfasi en els problemes de l'alineament de seqüències, recerca de similaritat en les bases de dades, i identificació de dominis funcionals en seqüències de DNA i proteïnes, i en l'anàlisi comparatiu de genomes.
 3. Introduir els estudiants en el camp dels algoritmes i de la computació.
 4. Introduir els estudiants en el sistema operatiu unix/linux i en la programació en el llenguatge perl.

Avaluació dels aprenentatges

El 60% de la qualificació final s'obtindra a partir d'una prova teòrica. El 40% restant s'obtindrà a partir de l'el.laboració d'un treball pràctic, el qual consistirà fonamentalment en la resolució d'un problema d'anàlisi de seqüències genòmiques. La resolució del problema pot comportar la implementació d'un petit programa en el llenguatge perl.

Projectes (curs 2001-2002)

Projectes (curs 2002-2003)

Projectes (curs 2003-2004)

Projectes (curs 2004-2005)

Projectes (curs 2005-2006)

Projectes (curs 2006-2007)

Projectes (curs 2007-2008)

Projectes (curs 2008-2009)

Projectes (curs 2009-2010)

Projectes (curs 2010-2011)

Projectes (curs 2011-2012)

Projectes (curs 2012-2013)

Projectes (curs 2013-2014)

Projectes (curs 2014-2015)

Projectes (curs 2015-2016)

Projectes (curs 2016-2017)

Projectes (curs 2017-2018)

Projectes (curs 2018-2019)

Projectes (curs 2019-2020)

Projectes (curs 2021-2022)

Hores de consulta

Roderic Guigó: concertar amb un email a roderic.guigo at crg.cat

Robert Castelo: concertar amb un email a robert.castelo at upf.edu

Cedric Notredame: concertar amb un email a cedric.notredame at crg.cat

Toni Gabaldón: concertar amb un email a toni.gabaldon at crg.cat


Calendari de teoria

T1. Introducció a la Bioinformàtica

Professor: Roderic Guigó

T2.Comparació de seqüències en el contex evolutiu

Professor: Cedric Notredame

T3. Comparació de seqüències en el contex evolutiu

Professor: Cedric Notredame

T4. Matrius de substitució

Professor: Cedric Notredame

T5. Introducció a la programació dinàmica

Professor: Cedric Notredame

T6. Introducció a la programació dinàmica

Professor: Cedric Notredame

T7. Recerques de similaritat en bases de dades (BLAST)

Professor: Cedric Notredame

T8. Recerques de similaritat en bases de dades (BLAST)

Professor: Cedric Notredame

T9. Alineament múltiple de seqüències

Professor: Cedric Notredame

T10. Alineament múltiple de seqüències

Professor: Cedric Notredame

T11. Alineament múltiple de seqüències

Professor: Cedric Notredame

T12. Reconeixement de patrons en seqüències

Professor: Roderic Guigó

T13. Reconeixement de patrons en seqüències

Professor: Roderic Guigó

T14. Reconeixement de patrons en seqüències

Professor: Roderic Guigó

T15. Estadístics codificants

Professor: Roderic Guigó

T16. Predicció de gens

Professor: Roderic Guigó

T17. Recerca de selenoproteines en organismes eucariotes

Professor: Marco Mariotti; Diego Garrido; Roderic Guigó


Calendari de seminaris

S1. Unix I. Introducció al sistema operatiu UNIX

Professor: Robert Castelo

S2. Introducció als algorismes (I)

Professor: Robert Castelo

S3. Unix II. Comandes i manipulacions bàsiques d'arxius a UNIX

Professor: Robert Castelo

S4. Introducció als algorismes (II)

Professor: Robert Castelo

S5. Problemes d'algorismes (I)

Professor: Robert Castelo

S6. Unix III. Comandes i manipulacions avançades d'arxius a UNIX

Professor: Robert Castelo

S7. Problemes d'algorismes (II)

Professor: Robert Castelo

S8. Perl I. Perl bàsic

Professor: Robert Castelo

S9. Perl II. Perl bàsic

Professor: Robert Castelo

S10. Perl III. Vectors i processament de múltiples línies en Perl

Professor: Robert Castelo

S11. Perl IV. Programació dinàmica

Professor: Cedric Notredame

S12. Recerques de similaritat en bases de dades (BLAST)

Professor: Cedric Notredame

S13. Elaboració de pàgines Web

Professor: Toni Gabaldón

S14. Anotació de genomes (I)

Professor: Toni Gabaldón

S15. Anotació de genomes (II)

Professor: Toni Gabaldón

S16. Genome Browsers

Professor: Toni Gabaldón

S17. El Projecte ENCODE

Professor: Roderic Guigó

S18. Long Non-Coding RNAs

Professor: Rory Johnson

Presentacio de Treballs

Professor: Roderic Guigó
Data: 2 de desembre (aula 61.212)

grup 101: 11:00h
grup 102: 12:00h
grup 103: 13:00h


Calendari de practiques

P1. Supervisió de Projectes (2h)

grup 101: 9 de novembre. 13:00h (61.307). Giovanni Asole, Sadoia Manzano, Guifré Torruella
grup 102: 8 de novembre. 15:00h (61.309). Hannah Benisty, Sergio Sánchez, Miquel Schikora, Tamara Perteghella
grup 103: 7 de novembre. 14:30h (61.309). Nadia Makarova, Xavier Hernández, Martina Cardinale, Jaume Reig

P2. Supervisió de Projectes (2h)

grup 101: 10 de novembre. 11:00h (61.329). Giovanni Asole, Sadoia Manzano, Guifré Torruella
grup 102: 14 de novembre. 16:00h (61.309). Hannah Benisty, Sergio Sánchez, Miquel Schikora, Tamara Perteghella
grup 103: 15 de novembre. 15:00h (61.309). Nadia Makarova, Xavier Hernández, Martina Cardinale, Jaume Reig

P3. Supervisió de Projectes (2h)

grup 101: 14 de novembre. 8:30h (61.309). Giovanni Asole, Sadoia Manzano, Guifré Torruella
grup 102: 18 de novembre. 13:00h (61.309). Hannah Benisty, Sergio Sánchez, Miquel Schikora, Tamara Perteghella
grup 103: 16 de novembre. 8:30h (61.309). Nadia Makarova, Xavier Hernández, Martina Cardinale, Jaume Reig

P4. Introducció al món Viquipedia (2h)

Professor: Toni Hermoso Pulido, CRG. Bioinformàtic especialista en web a biocore.crg.cat. Membre de WM-CAT (viquimedia.cat)

grup 101: 17 de novembre. 8:30h (61.309)
grup 102: 15 de novembre. 8:30h (61.309)
grup 103: 9 de novembre. 8:30h (61.309)

P5. Supervisió de Projectes (2h)

grup 101: 16 de novembre. 11:00h (61.307). Giovanni Asole, Sadoia Manzano, Guifré Torruella
grup 102: 21 de novembre. 8:30h (61.309). Hannah Benisty, Sergio Sánchez, Miquel Schikora, Tamara Perteghella
grup 103: 17 de novembre. 13:00h (61.309). Nadia Makarova, Xavier Hernández, Martina Cardinale, Jaume Reig

P6. Supervisió de Projectes (2h)

grup 101: 21 de novembre. 13:00h (61.309). Giovanni Asole, Sadoia Manzano, Guifré Torruella
grup 102: 22 de novembre. 8:30h (61.309). Hannah Benisty, Sergio Sánchez, Miquel Schikora, Tamara Perteghella
grup 103: 22 de novembre. 15:00h (61.309). Nadia Makarova, Xavier Hernández, Martina Cardinale, Jaume Reig


Assignació de treballs per grups

Per a cada grup hi ha indicat el nom i correu electrònic de la persona que oficialment us supervisarà el treball. Malgrat aquesta assignació, a les sessions de pràctiques us podeu adreçar a qualsevol de les persones que estiguin fent de supervisors. Els estudiants estan assignats als differents grups d'acord amb la informació facilitada per la secretaría de la facultat.

LLISTAT D'ESTUDIANTS (Subgrups):

 • Subgrups estudiants Biologia Humana (UPF 2022)

 • Taula genomes i supervisor per cada grup
  Group Subgroup Supervisor E-mail Species
  Grup 101

  1

  Giovanni Asole giovanni.asole@crg.eu Bettongia penicillata

  2

  Sadoia Manzano manzano.saioa@gmail.com Sceloporus occidentalis

  3

  Guifré Torruella guifftc@gmail.com Clinocottus analis
  Grup 102

  4

  Hannah Benisty hannah.benisty@crg.eu Hipposideros pendleburyi

  5

  Sergio Sánchez sergio.sanchez.moragues@gmail.com Artemisiospiza belli

  6

  Miquel Schikora miquelangel.schikora@irbbarcelona.org Bovichtus variegatus

  7

  Tamara Perteghella tamara.perteghella@crg.eu Symphalangus syndactylus
  Group 103

  8

  Nadia Makarova na96mk@gmail.com Hyperoodon ampullatus

  9

  Xavier Hernández xavier.hernandez@crg.eu Actenoides hombroni

  10

  Martina Cardinale martina.cardinali@irbbarcelona.org Darevskia valentini

  11

  Jaume Reig jaume.reig@crg.eu Tragulus kanchil


  Accés carpeta compartida (fs-aules)

 • Com accedir a la carpeta compartida a fs-aules (2022)


 • Bibliografia General (llibres)


  Documents accessibles a traves de Internet

  Roderic Guigo Serra

   

  L'adreça d'aquesta pàgina:   http://bioinformatica.upf.edu

  Darrera Actualització:   : Wed Oct 13 17:53:12 CEST 2021