Projectes de l'assignatura de Bioinformàtica

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Universitat Pompeu Fabra

Curs 2004/2005


Anàlisi de Seqüències Genòmiques
ENm003 - Apo Cluster
M. Berdiel i
M. Esteve
ENm010 - HOXA Cluster
N. Ramos i
M. Mallo
ENm008 - Alpha Globin
M.T. Botta i
R.M. Suria
ENr113
L. Fernández i
M. Grau
ENr123
S. Fernández i
D. Crespo
Programació
Alineament global de
parells de seqüències
S. Trillo i T. Vidal
Alineament global de
parells de seqüències
G. Galofré
Predicció d'exons
A. Gómez i A. Vidal
Descobriment de motius biològics amb
l'algorisme EM
S. Regot i
E. Merçé
Simulació de xarxes biològiques
M.C. Ramírez i
M. Selga
Alineament múltiple
de seqüències
O. Fornés i
M. Castañer
Data Mining
Distribució d'SNPs
en els gens
R. Solergasto i
C. Sanabra
Distribució d'SNPs
en els gens
C. Romera i
M. Salles
Predicció i anàlisi
de gens de selenoproteïnes
A. Arnal i
R. Clivillé
Predicció i anàlisi
de gens de selenoproteïnes
N. Herranz, E. Puighermanal
i B. Zubeltzu
Predicció i anàlisi
de gens de selenoproteïnes
G. Bruguera i
P.A. Serna
Predicció i anàlisi
de gens de selenoproteïnes
I. Pallas i
M. Massanella
Predicció i anàlisi
de gens de selenoproteïnes
A. Moya
Evolució d'introns U12
N. Gresa i M. Lloret-Llinares
Identificació de motius
conservats en seqüències
mitjançant expressions
regulars
M. Sánchez i
J. Bertran
Identificació de motius
conservats en seqüències
mitjançant expressions
regulars
E. Gutierrez i
A. Alcalà
Anàlisi de repeticions
d'aminoàcids en proteïnes
de vertebrats i relació amb
el contingut GC del gen
U. Martínez i I. Mendizabal
Anàlisi de repeticions
d'aminoàcids en proteïnes
de vertebrats i relació amb
el contingut GC del gen
R. Vicente i C. Rioja
Estudi de les propietats
codificants dels exons alternatius
L. Rodon i L. Rosich
Estudi de les propietats
codificants dels exons alternatius
P. Padrell i E. Pla
Estudi computacional de la
conservació de l'estructura
exònica entre genomes
de metazous
J. Garcia i A. Dalmases
Cerca de motius biològics
comptant paraules
N. Murtra i F. Marqués
Cerca de motius biològics
comptant paraules
A. Galvan i L. Martínez