Projectes de l'assignatura de Bioinformàtica

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Universitat Pompeu Fabra

Curs 2021/2022

1. Haplochromis burtoni

Supv. Miquel Schikora
miquel.schikora@bsc.es

2. Pyrgilauda ruficollis

Supv. Valentina del Olmo
valentina.delolmo@bsc.es

3. Hystrix brachyura

Supv. Pablo Carrión
pablo.carrion@ibe.upf-csic.es

4. Atractosteus spatula

Supv. Marina Marcet
marina.marcet@bsc.es

5. Paroedura picta

Supv. Guifré Torruella
guifre.torruella@prof.esci.upf.edu

6. Nanger dama

Supv. Miguel Rodríguez
miguel.rodriguez@crg.eu

7. Ophiodon elongatus

Supv. Diego Garrido
diego.garrido@crg.eu

8. Glandirana rugosa

Supv. Silvia Pérez
silvia.perez@crg.eu

9. Centrocercus urophasianus

Supv. Marina Ruiz
marina.ruiz@crg.eu

10. Otocyon megalotis

Supv. Vasilis Ntasis
vasilis.ntasis@crg.eu