Projectes de l'assignatura de Bioinformàtica

Curs 2002/2003

Per raons de seguretat els servidors web dels programes dels projectes de programació, han estat desactivats. Si voleu utilitzar els programes, us els heu de baixar, i executar-los en la vostra pròpia màquina.


Anàlisi de Proteïnes
Lifeguard
Ariadna Echenique i
Marta Beltran
Anàlisi de Seqüències Genòmiques
AC090953
Meritxell Pellicer i
Ma. Pilar Roger
AC091491
Cristina Fuentes i
Iris Joval
AC090644
Montserrat Batalle i
Andrea Edo
AC090960
Sara Fernández i
Carme Cortina
AC094019
Anna Boix,
Maria Oliver i
Aina Segura
Programació
Alineament global de
parells de seqüències
Jordi De Batlle i
Joel Cano
Alineament global de
parells de seqüències
Silvia Beà i
Montserrat Solé
Predicció computacional
d'elements promotors
de gens
Carlos Masdeu i
Francesc Castro
Predicció d'exons
Ana Ma. Moreno i
Roser Zaurin
Predicció d'exons
Pedro Melgar i
Alex Brenchat
Predicció computacional
d'elements promotors
de gens
Patricia Gordillo i
Alexandra Ballester
Predicció de gens a
partir d'un conjunt
d'exons
Vidalba Rocher i
Neus Rafel
Predicció de gens a
partir d'un conjunt
d'exons
Nuria Noel i
Anna Pérez
Alineament múltiple
de seqüències
Josep O. Nicolàs i
Daniel Del Toro
Visualització de HSPs
de tres organismes
Enric Cecilla
Descubriment de patrons
mitjançant el mètode EM
Ricard Pérez i
Aitzol Illarramendi
Data Mining
DNA Microarrays i
Càncer
Amarant Martínez i
Jordi Martínez-Q.
DNA Microarrays i
Càncer
Elisenda Boix i
Irene Melero
Distribució d'SNPs
en els gens de ratolí
Cristina Carreño i
Blanca Reyes
Predicció d'estructura
secundaria del RNA
Iris Uribesalgo i
Ana Igea
Predicció d'estructura
secundaria del RNA
Martí Nolla i
Ferran Pons
Distribució d'SNPs
en els gens humans
Laura Corominas i
Carla Carbó
Predicció de gens
que contenen
elements IRE
F. Xavier Guix i Eva Lambea
Predicció de gens
que contenen
elements IRE
Mathieu Lichtenstein i
Selma A. Serra
Traducció d'ADN a
proteïna e identificació
de nous gens en
genomes virals
Anna Ramírez i
Ma. del Carme Molina
Identificació de
repeticions d'aminoàcids
en proteïnes
Mar Àlvarez i
Margarita Muiños
Identificació de
repeticions d'aminoàcids
en proteïnes
Marga Becerra i
Yolanda Acosta
Traducció d'ADN a
proteïna e identificació
de nous gens en
genomes virals
Ma. Laura Aguilera i
Irene Oliver