Programa d'aliniament global de parell de seqüències

Dissenyat per Jordi de Batlle & Joel Cano


Introducció

L’alineament de seqüències és una de les eines computacionals emprades més àmpliament dins el camp de la Biologia Computacional. La implementació de l’algorisme d’alineament global de dues seqüències permet entendre en profunditat la naturalesa dels resultats que obtenim quan utilitzem eines d’alineament. Aquests alineaments, tan de DNA com de proteïnes, són el primer pas per a estudis computacionals de seqüències.


Programa d'alineament global de seqüències

El nostre programa és capaç d’alinear dues seqüències de proteïnes introduïdes en format FASTA utilitzant l’algorisme de programació dinàmica per l’alineament global de dues seqüències. Aquest algorisme va sofrir millores substancials a mesura que anàvem confeccionant el nostre programa. El programa permet la utilització de diferents matrius de substitució. A més, el programa permet introduir els valors de penalització per obertura i extensió de gap.


Per veure el Progrma en perl cliqueu aquí.


Programa

Selecciona els dos fitxers on es troben les teves seqüències en formatFASTA:

Matriu de substitució:

Entra la penalització per oberura de gap:

Entra la penalització per extensió de gap: