DISTRIBUCIÓ DELS SNPs EN EL GENOMA
Carla Carbó, Cristina Carreño, Laura Corominas, Blanca Reyes


INTRODUCCIÓ i OBJECTIUS

ANÀLISI

Mus musculus
Homo sapiens

CONCLUSIONS

AGRAÏMENTS

Aquest treball no hagués estat possible sense la col.laboració de J.Abril i R.Guigó