ANÀLISI DE GENOMES D´HERPESVIRUS TIPUS 1 I 4 I CERCA DE NOUS ORFS NO DESCRITS

Ramírez-Soriano A. & Molina-Tomàs M.C.- Febrer 2003
anna.ramirez01@campus.upf.es
carmen.molina01@campus.upf.es