ALINIAMENT GLOBAL DE PARELLS DE SEQÜÈNCIES

		  Bioinformàtica - 2n trimestre
		         Curs 2002-2003
	          Universitat Pompeu Fabra 

Montse Solé i Sílvia Beà

    En aquest programa, desenvolupat en llenguatge Perl, mitjançant un algorisme de programació dinàmica, obtenim l'aliniament òptim entre dues seqüències entrades en format FASTA. Per construir aquest aliniament, podem utilitzar diferents matrius de substitució - BLOSUM30, BLOSUM45, BLOSUM62 i BLOSUM 80 - així com també podem donar diferents penalitzacions per l'obertura d'un gap i per l'extensió d'aquest.

Per més informació pots anar a la pàgina de suportDesenvolupament del programa


Exemple de funcionament del programa


Servidor : utilitza'!!!


Referències bibliogràfiques

Per qualsevol dubte o comentari: