Predicció de gens a partir d'un conjunt d'exons. NeuVid Program.
Neus Rafel Bergé         Vidalba Rocher Ros


Assignatura de Bioinformàtica - 4rt curs
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Barcelona - Abril, 2003