Projectes de l'assignatura de Bioinformàtica

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Universitat Pompeu Fabra

Curs 2011/2012

A1: Sel15, SelL, Fep15
A. Adell, J. Agustin, C. Andres,
M. Bartroli i M. Braso
B1: SelW, MsrA
J. Carlevaro, A. Casas, A. Eraso,
A. Farres i B. Gamallo
C1: GPx, FrnE
J. Gasull, L. Kuderna,
A. Mansilla i N. Vega
A2: SelN, SelR, SelT
V. Brugada, S. Frias,
P. Fuentes, C. Garcia
B2: TR, Lmsel1
M. Aguilar, A. Navarro, J. Perera,
M. Ribas i C. Rubio
C2: sps, SelU, SelK
C. Llach, L. Rubio,
E. Vazquez i X. Weng
A3: SelTryp, SelO, SelP
L. Carol, A. Font,
A. Freire i E. Freixas
B3: SelM, SelS
M. Pol, G. Prat, A. Romaguera,
E. Ruiz i R. Sanchez

A4: MSP, Sell
O. Bel, X. Elorza,
S. Franco i A. Garcia
B4: EhSEP2, SelH
L. Gaspa, H. Gimeno,
E. Llaudet i L. Luque
C4: Dl, SelJ, SelQ
A. Marce, M. Martinez,
R. Reus i A. Urrios