Projectes de l'assignatura de Bioinformàtica

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Universitat Pompeu Fabra

Curs 2005/2006


Anàlisi de Seqüències Genòmiques
ENm001 - CFTR
C. Panosa i L. Morato
ENm003 - Apo Cluster
M. Marti i M. Garcia
Programació
Alineament global de
parells de seqüències
X. Fernandez i A. Jene
Predicció de gens a
partir d'un conjunt d'exons
B. Antolin i M. Curriu
Predicció d'exons
A. Diz i A. Morancho
Descobriment de motius biològics
amb l'algorisme EM
P. Martínez, D. Reyes
i I. Andretta
Descobriment de motius biològics
amb l'algorisme EM
P. Creixell i
L. Guerrero
Model computacional
d'un donor site
D. Batlle i G. Cantero
Data Mining
Evolució més
lenta dels gens
més antics?
L. Gómez i
C. Bernard
Evolució més
lenta dels gens
més antics?
M. Ejarque i
A.M. Lluis
Variació intraespecífica
de les selenoproteïnes humanes
R. Turbau i N. Suarez
Distribució de 3 gens
de selenoproteïnes
amb selenocisteina al
genoma humà, en el
domini eucariota
I. Mademont i
E. Torner
Cerca dels gens
coneguts de les selenoproteïnes en
genomes recentment
seqüenciats
M. de las Heras i
A. Múgica
Cerca per
homologia:
introns U12
F. Galban i Ll. Millan
Correlació entre
clústers genòmics
i anotacions
funcionals dels gens
que els composen
C. Nuñez i
M.L. Sanchez-Cid
Cerca de llocs d'unió
per a factors de
transcripció a
clústers genòmics
N.P. Badia i S. Camos
vHNF1 Detecció de
llocs d'unió en la
regió reguladora
de FGF3
E. de Trincheria i
E. Ramos
Cerca de
subseqüències
úniques en els gens
GH, EPO, IGF-I a
humà i ratolí
R. Suades i
M.T. Rodriguez
Cerca de
subseqüències
úniques en els gens
GH, EPO, IGF-I a
humà i ratolí
J. Pujol i
M. Fort
Identificació de
possibles llocs
d'unió de factors de
transcripció en el
promotor de TRPV4
C. Serra i
M.I. Valenzuela
Estudi dels promotors
de gens regulats
per Snail
C. Muntane i
L. Planas
Aproximació a la
funció biològica de
l'ORF13 del pRi2659
L-A. Amorrortu i
E. Collado
Aproximació a la
funció biològica de
l'ORF8 del pRi2659
H. Abarca i
E. Garcia
Cerca computacional
de motius reguladors
del splicing en
introns de llevat
M. Casals i M. Baeta
Cerca computacional
de motius reguladors
del splicing en
introns de llevat
H. Rios i B. Souto
Detecció de llocs
d'unió de TFII-I en
gens co-expressats
en un microarray
O. Iriondo i A. Plaza
Diferenciació entre
cèl.lules acinars i
ductals al pancreas
A. Gonzalez i
M-H. Toll
Obtenció de
fragments de
seqüència al voltant
de SNPs a partir del
seu número rs
C.C. Balleste i
N. Conde