Home   Introducció   Materials/Mètodes   Resultats   Discussió   Referències

  
APROXIMACIÓ a la FUNCIÓ BIOLÒGICA
de l'ORF8 del pRi2659
Bioinformàtica, curs 2005-2006 Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF

Helena Abarca Valderrama
Ester García Gonzalo