Cerca de subseqüències úniques en els gens GH, EPO i IGF-1 a humà i ratolí

Mª Teresa Rodríguez Plata      Rosa Suades SolerThe most important sporting record is a clean one.

Català English Español


Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, abril 2006