DISTRIBUCIÓ DE 3 GENS DE LES SELENOPROTEÏNES AMB SELENOCISTEÏNA AL GENOMA HUMÀ, EN EL DOMINI EUCARIOTA


Irene Mademont Soler i Eva Torner Bosch


Resum
Introducció
Materials i mètodes
Resultats
Conclusions
Bibliografia
Agraïments


Bioinformàtica
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, UPF (Barcelona)
4t curs de biologia (2005-2006)

Irene: irene.mademont01@campus.upf.es
Eva: eva.torner01@campus.upf.es

Última actualització: març del 2006