Cerca de llocs d'unió per factors de transcripció en clústers genòmicsSusanna Camós i Núria Badia - Curs 2005/06