IDENTIFICACIÓ DE POSSIBLES LLOCS D'UNIÓ DE FACTORS DE TRANSCRIPCIÓ EN EL PROMOTOR TRPV4

Curs 2005-2006

Clara Serra Juhé i Irene Valenzuela Palafoll
RESUM
INTRODUCCIÓ
MÈTODES
RESULTATS
CONCLUSIONS
BIBLIOGRAFIA
AGRAÏMENTS