Projectes de l'assignatura de Bioinformàtica

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

Universitat Pompeu Fabra

Curs 2009/2010

Ax: Sel2, SelO
I. Fernández, A. Gual de Torrella,
A. Hernando, A. Manresa i E. Robles
Ay: SelJ, SelTryp, Sel4, Dl
I. Morales, V.Y. Valverde,
L. Molina, D. Santesmasses i M. Murall
Bx: SelS, Sel1
M. Calvo, M. Carbonell, I. de Mena
G. Galan i L. Navas
By: EhSEP2, SelQ
J. Ruiz, S. Suffner, J. Vall,
E. Vicario i C. Vilella
Cx: TR
N. Becares, N, Bergada,
B. Font, I. Garcia i M. Gomis
Cy: SelR, MsrA
J. González, L. Lanuza, I. López,
M. Pellicé, M. Valls i E. Vila
Dx: SelK
R. Balada, A. Ferrer,
A. Batet, A. Bruch i J. Curto
Dy: SelV, SelW, SelT
M. Federico, M. Bañó,
F. Obispo, G. Ricart i S. Sayols
Ex: SelI, SelH, SelL, SelN
H. Arumí, M. Moscoso, M. Bombardó
C. Borralleras, M. Codina i A. Domenech
Ey: GPx
N. Español, M. Guixé M. Joyera,
M. Ballestero i M. Suarez
Fx: Sel3, SelM, 15-kDa, Fep15
A. Capdevila, M. Coma,
B. Guivernau, A. Montaner i G. Parés
Fy: sps, SelU, Lmsel1, SelP
M. Quevedo, V. Ribas,
P. Ruibal, L.L. Sela i O. Viader