Introducció

L'objectiu d'aquest treball consisteix a buscar i trobar selenoproteïnes conservades als genomes de diverses protistes prenent com a referència seqüències conegudes d'altres organismes, com per exemple l'ésser humà.

A més a més durant el procés ens familiaritzarem i aprendrem a fer servir els programes i eines necessàries i a editar pàgines web.

Selenoproteïnes i elements SECIS

Les selenoproteïnes son proteïnes amb algun residu de selenocisteïna. La selenocisteïna és l'aminoàcid 21, un analeg de la cisteïna però amb un àtom de seleni en el lloc d'un sofre. Aquest aminoàcid esta codificat pel codó UGA, que seria un codó stop si no hi haguessin elements SECIS.

Els elements SECIS són seqïències de RNA localitzades a l'extrem 3' no traduit dels gens de les selenoproteïnes que adopten una estructura secundaria "stem-loop" que fa que la cèl·lula tradueixi els codons UGA com a selenocisteïnes.

Torna a dalt