Per descarregar tots els resultats en un arxiu comprimit, prémer aquí.

Espècie
MsrA
SelR

P. tricornutum
SI
HCys
H. arabidopsis
HCys
HCys
P. ultimum
HCys
HCys
S. parasitica
HCys
HCys
E. siliculosus
-
HCys
C. muris
-
-
C. parvum
-
-
A. taiwanensis
-
-
C. owczarzaki
-
HCys
P. pallidum
HCys
HCys
C. merolae
HCys
HCys
T. trahens
SI
HCys
N. gruberi
-
HCys


Taula de resultats generals. Les espècies P. tricornutum i T. trahens han estat les úniques que presenten selenoproteïnes de la famílies MsrA segons el protocol utilitzat. A més a més, observem que les espècies C. muris, C. parvum i E. siliculosus no contenen cap família de les selenoproteïnes estudiades.