Héctor Gálvez García

hector.galvez01@estudiant.upf.edu

Marta Llobet Canela

marta.llobet02@estudiant.upf.edu

Teresa Rubio Tomás

teresa.rubio02@estudiant.upf.edu

Aida Valmaseda Freixa

aida.valmaseda01@estudiant.upf.eduAgraïments

Sense els nostres tutors Marco i Sofia; i els nostres companys del grup A, aquest treball no hauria estat possible. Gràcies a tots!