ÍNDEX

  1. Inici
  2. Abstract

  3. Obtenció de la seqüència de DNA

  4. Predicció de gens


  5. Estudi de la variabilitat dels gens predits


  6. Estudi de les proteïnes predites

  7. Estudi de la regió reguladora

  8. Conclusions

  9. Referències