Home

Abstract

Obtenció de la seqüència de DNA

  • Caracterització de la seqüència
  • Identificació de les regions repetitives i emmascarament de la seqüència
Predicció de gens

  • Validació de les prediccions
Extensió de la seqüència

  • Identificació de les regions repetitives i emmascarament
  • Predicció de gens "ab initio" amb la seqüència extesa
  • Validació de la predicció de gens amb la seqüència extesa
Estudi de la proteïna predita

Predicció de gens amb la seqüència extesa sense emmascarar

Estudi de la regió promotora dels gens predits

Conclusions

Autors i agraïments

Bibliografia i software