Resum

El seleni és un micronutrient essencial per la vida de molts organismes. Als éssers vius no es pot trobar en forma lliure degut a la seva elevada toxicitat, per aquest motiu el trobem majoritàriament formant part del residu selenocisteïna (Sec) en les selenoproteïnes. La selenocisteïna és l’aminoàcid número 21 codificat pel codó TGA, el qual també realitza la funció de codó STOP. Degut a aquesta dualitat, la predicció de selenoproteïnes en el genoma és complicada i habitualment, aquestes es troben mal anotades.

L’objectiu d’aquest treball és la localització de tots els gens codificants per selenoproteïnes en el genoma de la Balaenoptera acutorostrata, també coneguda amb el nom de rorqual d’aleta blanca. Per a aquest fi, s’ha desenvolupat un programa bioinformàtic que implementa l’ús de diferents eines com ara BLAST, exonerate i T-Coffee. Els genomes model emprats per l’alineament amb el genoma problema són el del dofí (Tursiops truncatus), l’humà (Homo sapiens) i el cavall (Equus caballus).

S’han caracteritzat un total de 25 selenoproteïnes, 7 homòlegs en cisteïna i 7 proteïnes de la maquinària de síntesi (una d’elles inclosa també en el grup de les selenoproteïnes). Els resultats obtinguts concorden amb el selenoproteoma dels vertebrats i la seva evolució.

Aquest treball suposa un pas endavant en l’àmbit de la recerca de selenoproteïnes en mamífers, ja que proporciona coneixement sobre una espècie no descrita fins el moment.