Abstract Introducció Mètodes Resultats i Discussió Conclusions Referències Contacta
volvoxSelenium is an essential micronutrient of major metabolic significance. This role has been attributed largely to its presence in selenoproteins as the 21st amino acid, selenocysteine (Sec, U). All domains of life (archaea, bacteria, and eukaryotes) possess the ability to recode selected UGA codons from a translation termination signal to a selenocysteine (Sec) codon. Several selenoproteins have been identified in protists, insects and mammals. Our project is based on the search of selenoproteins SelH, SelW and SeV families in genomes of 14 protists. In our search we have used computationals tools as BLAST, Exonerate, Genewise, T-Coffee or SECISearch in order to predict genes that could codificate for selenoproteins and/or its machinery. Using these tools, we have been able to identifie selenoproteins for SelH and SelW and a cystein homologous for SelW.Resum

El seleni és un micronutrient essencial i de gran importància en el metabolisme. Aquest paper s'atribueix a la seva presència en selenoproteïnes com a aminoàcid 21: la selenocisteïna (Sec, U). Tots els dominis de la vida (archaea, bacterià i eucariota) tenen la habilitat de recodificar els codons UGA de senyal de terminació a codó de selenocisteïna. S'han identificat moltes selenoproteïnes en protists, insectes i mamífers. El nostre projecte consisteix en la cerca de selenoproteïnes de les famílies SelH, SelW i SelV en el genoma de 14 protists. En la nostra cerca hem utilitzat eines computacionals com BLAST, Exonerate, Genewise, T-Coffee or SECISearch per predir gens que codifiquen per selenoproteïnes i/o la seva maquinària. Fent ús de aquestes eines, hem pogut identificar selenoproteïnes per a SelH i SelW, així com una homòloga en cisteïna per a SelW.

tornar a l'inici