Predicció computacional d'elements promotors de gens

Bioinformàtica - 2on trimestre curs 2001/2002 - UPF

Alex Vendrell i Guiomar Solanas
Ambdós experiments van ser realitzats amb un threshold de qualitat igual a 0.0