Abstract

Les selenoproteïnes són un tipus de proteïnes que contenen un aminoàcid anomenat selenocisteïna (Sec) en la seva estructura, la qual és homòloga a la del aminoàcid cisteïna (Cys), contenint un àtom de seleni enlloc de l’àtom de sofre. La Sec es troba codificada pel triplet UGA, el qual també és indicador del codó de parada. Per aquest motiu, són necessàries un conjunt de proteïnes de la maquinària, que permetran la inserció de la Sec durant la biosíntesi de les selenoproteïnes, així com la presència d’un element SECIS en l’extrem 3’ del RNA.

L’objectiu d’aquest treball és la caracterització del selenoproteoma de Rousettus aegyptiacusaegyptiacus gràcies a la seva proximitat en l’arbre filogenètic amb Pteropus vampyrus, les selenoproteïnes del qual es troben correctament anotades. Amb aquest fi, s’ha realitzat la comparació de les selenoproteïnes presents a P. vampyrus amb el genoma de R. aegyptiacus. Addicionalment, per a aquelles proteïnes que no s’han pogut obtenir d’aquesta espècie, s’han utilitzat altres espècies més distants filogenèticament com són Equus caballus, Felis catus i Canis lupus familiaris. Per dur a terme la predicció de les selenoproteïnes s’han utilitzat diverses eines informàtiques, com BLAST, Exonerate i T-Coffee. A més, s’han consultat algunes bases de dades com SelenoDB, per tal d’extreure les seqüències de les proteïnes a estudiar.

Aquesta pàgina web conté la metodologia emprada durant la caracterització del selenoproteoma de R. aegyptiacus, així com els resultats obtinguts. Per últim, es mostra una discussió per tal d’avaluar els resultats. Aquest estudi es pot considerar una font d’informació útil per a futurs estudis sobre el patró d’evolució de Rousettus aegyptiacus, així com en l’àmbit de les selenoproteïnes i la seva conservació en els diferents llinatges.

El Nostre Projecte:


Image

Introduction

Image
About Us