Bcl2 & cia.

 

 

 

*      Introducció

*      Família Bcl2

*      Anàlisi filogenètic

*      Estructura gènica 

*      Conclusions                  

*      Bibliografia

 

 

 

García Rodríguez, Laura; Macías Ribela, Sara; Nadal Puigdemont, Martina