SELENOPROTEÏNES en Leishmania infantum

Anna Alvarez,

Marc Batlló,

Olalla Bueno,

Anna Burgués

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
Universitat Pompeu Fabra

Abstract

Les selenoproteïnes són el resultat de la incorporació de l'aminoàcid selenocisteïna (Sec-U) i de l'existència d'un element SECIS en el seu extrem 3'UTR. En el següent article s'ha intentat fer una cerca i identificació de les selenoproteïnes contingudes en el genoma de Leishmania infantum. Aquest organisme és un protozou que és el responsable de les malalties conegudes com a Leismaniosis.

S'ha fet un anàlisi exhaustiu fent BLAST de les selenoproteïnes conegudes contra el genoma de l''organisme. Això ha dut a descartar moltes d'aquestes i seguir endavant amb aquelles significatives. La posterior predicció amb GeneWise ha permès identificar Sel I, Sel T, Sel R, GPx i MsrA com a possibles selenoproteïnes i les proteïnes eEFSec, SPS, TR, SECp43 com a maquinària de construcció d'aquestes en Leishmania infantum.Selenoproteïnes
Leishmania infantum

Materials i mètodes
Resultats
Discusió


Equip
Agraïments
Bibliografia