Identificació de repeticions d'aminoàcids en proteïnes

"Estudi comparatiu de repeticions d'aminoàcids en diferents grups funcionals i la seva relació amb l'evolució d'aquestes proteïnes"

Anaïs Estrada-Gelonch & Noemí de los Santos-JiménezBioinformàtica, 4art curs

Facultats de Ciències de la Vida i de la Salut

Barcelona, març 2004